Shpanka Vyacheslav

Shpanka Vyacheslav
Regional manager in Ivano-Frankivsk,
Poltava, Kherson,
Zaporizhia, Mykolayiv,
Kirovohrad, Donetsk,
and Lugansk districts.
Моb. tel.: +38 (095) 219-28-14
E-mail: slava.shpanka@gmail.com